Radi by ste nakupovali za veľkoobchodné ceny?
Pracujete s látkami alebo s galantériou?
Ste krajčírka, krajčír, krajčírska dielňa, predajca handmade výrobkov, organizácia či už zisková alebo nezisková?
Dokážete Vašou prácou zaujať?
V tom prípade neváhajte a kontaktujte nás na monad@monad.sk
Tešíme sa na spoluprácu s Vami ☺